Bli kjent med din styrke

Målgruppen for VTA-tiltaket er mennesker med uførepensjon som både kan og ønsker å arbeide, men som for tiden ikke kan delta i det ordinære arbeidsmarkedet. Vår oppgave er å gi et tilrettelagt arbeid som bidrar til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst.

Via3 AS er en vekstbedrift som tilrettelegger arbeid for mennesker med nedsatt arbeidsevne, basert på personens egne forutsetninger. I tillegg er vi godkjent lærebedrift i mange ulike fag.

Vi er over 60 ansatte, og våre nye lokaler er i Masengveien 3 i Askim.

Bedriften har et antall godkjente plasser fra NAV, og kravet til en varig tilrettelagt plass er uføretrygd. NAV er innsøkende instans. Inntak / ansettelse foretas ved ledig plass i bedriften.

Ansettelser tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven med de plikter og rettigheter dette medfører.

Du beholder din trygd og får i tillegg en bonuslønn / oppmøtelønn for de timene du er på jobb.

HVEM ER VI?

HVEM ER VI?

Via3 As er en godt etablert bedrift som ble stiftet i 1990 og eies av Askim og Skiptvet kommuner.

Formålet vårt er å skape tilrettelagte arbeidsoppgaver til mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Vi tror på et verdig arbeidsliv for alle – og driver etter retningslinjer og kravspesifikasjon fra NAV i tiltaket VTA, som retter seg mot personer med uførepensjon. Våre erfaringer er at alle kan gjøre noe, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer som vil og kan delta i arbeidslivet, men som av ulike grunner ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinært arbeidsliv. 

Via3 As har flere ulike avdelinger, og er av Østfold Fylkeskommune godkjent som lærebedrift i mange fag. Derfor kan ungdom med tilrettelagt undervisning, fullføre sin fagutdannelse hos oss.

Vår visjon er «Arbeid gir livskvalitet» og bygger på en tanke om at alle har rett til et arbeid.

Nye lokaler

Vi flyttet inn i nye flotte lokaler i desember 2015. Vi er til sammenover 60 ansatte fordelt på 43 VTA-ansatte, 9 lærekandidater og 9 ordinært ansatte. Både VTA-ansatte og lærekandidatene får tett oppfølging i henhold til individuelle opplæringsplaner, og målsetninger.  De ordinært ansatte har en allsidig og sammensatt kompetanse. Vår oppgave er å gi et tilrettelagt arbeid som bidrar til mest mulig utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Vi har fokus på hele mennesket, og den enkelte skal i stor grad møtes på sine ønsker, forutsetninger og behov.

Via3 As samarbeider tett med Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold (OKvekst). I tillegg samarbeider vi godt med lokalt næringsliv, andre Vekstbedrifter i Østfold og med interesseorganisasjonen ASVL.

Flere av våre ansatte hospiterer i eksterne bedrifter, og vi jobber hele tiden med det mål å få flere over i ordinært arbeid.

Bli kjent med din styrke

Målgruppen for VTA-tiltaket er mennesker med uførepensjon som både kan og ønsker å arbeide, men som for tiden ikke kan delta i det ordinære arbeidsmarkedet. Vår oppgave er å gi et tilrettelagt arbeid som bidrar til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst.

Via3 AS er en vekstbedrift som tilrettelegger arbeid for mennesker med nedsatt arbeidsevne, basert på personens egne forutsetninger. I tillegg er vi godkjent lærebedrift i mange ulike fag.

Vi er over 60 ansatte, og våre nye lokaler er i Masengveien 3 i Askim.

Bedriften har et antall godkjente plasser fra NAV, og kravet til en varig tilrettelagt plass er uføretrygd. NAV er innsøkende instans. Inntak / ansettelse foretas ved ledig plass i bedriften.

Ansettelser tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven med de plikter og rettigheter dette medfører.

Du beholder din trygd og får i tillegg en bonuslønn / oppmøtelønn for de timene du er på jobb.

HVEM ER VI?

Via3 As er en godt etablert bedrift som ble stiftet i 1990 og eies av Askim og Skiptvet kommuner.

Formålet vårt er å skape tilrettelagte arbeidsoppgaver til mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Vi tror på et verdig arbeidsliv for alle – og driver etter retningslinjer og kravspesifikasjon fra NAV i tiltaket VTA, som retter seg mot personer med uførepensjon. Våre erfaringer er at alle kan gjøre noe, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer som vil og kan delta i arbeidslivet, men som av ulike grunner ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinært arbeidsliv. 

Via3 As har flere ulike avdelinger, og er av Østfold Fylkeskommune godkjent som lærebedrift i mange fag. Derfor kan ungdom med tilrettelagt undervisning, fullføre sin fagutdannelse hos oss.

HVEM ER VI?

Vår visjon er «Arbeid gir livskvalitet» og bygger på en tanke om at alle har rett til et arbeid.

Nye lokaler

Vi flyttet inn i nye flotte lokaler i desember 2015. Vi er til sammenover 60 ansatte fordelt på 43 VTA-ansatte, 9 lærekandidater og 9 ordinært ansatte. Både VTA-ansatte og lærekandidatene får tett oppfølging i henhold til individuelle opplæringsplaner, og målsetninger.  De ordinært ansatte har en allsidig og sammensatt kompetanse. Vår oppgave er å gi et tilrettelagt arbeid som bidrar til mest mulig utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Vi har fokus på hele mennesket, og den enkelte skal i stor grad møtes på sine ønsker, forutsetninger og behov.

Via3 As samarbeider tett med Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold (OKvekst). I tillegg samarbeider vi godt med lokalt næringsliv, andre Vekstbedrifter i Østfold og med interesseorganisasjonen ASVL.

Flere av våre ansatte hospiterer i eksterne bedrifter, og vi jobber hele tiden med det mål å få flere over i ordinært arbeid.

Jobbe med oss?