Hvem er vi?

Via3 AS er en vekstbedrift som tilrettelegger arbeid for mennesker med nedsatt arbeidsevne, basert på personens egne forutsetninger. I tillegg er vi godkjent lærebedrift i mange ulike fag.

Vi over 60 ansatte, og våre nye nybygde lokaler er i Masengveien 3 i Askim.

Bedriften har et antall godkjente plasser fra NAV, og kravet til en varig tilrettelagt plass er uføretrygd. NAV er innsøkende instans. Inntak / ansettelse foretas ved ledig plass i bedriften.

Ansettelser tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven med de plikter og rettigheter dette medfører.

Du beholder din trygd og får i tillegg en bonuslønn / oppmøte lønn for de timene du er på jobb.

Visjon og formål

Via3 AS har ut fra sin målsetting en visjon om at arbeid gir livskvalitet og bygger på en tanke om at alle har rett til et arbeid.

Vi definerer livskvalitet i dette tilfellet som den opplevde følelsen av å leve et godt liv gjennom å være aktiv og oppleve personlig mestring, ha trygghet i et fellesskap og tilhøre et sosialt miljø. Vårt formål er å skape tilrettelagte arbeidsoppgaver til mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Det å ha et fast arbeid og kunne bidra i samfunnet har mye å si for identitet – og verdighet følelsen. Samfunnsøkonomisk er det også veldig lønnsomt å ha folk i arbeid fremfor lediggang.

MÅLSETTING

I dagens samfunn er det stadig flere som faller utenfor ordinært arbeidsliv og som har problemer med å finne meningsfulle aktiviteter / oppgaver til å fylle dagene med.

Via3 AS har tilbud til de som har uførepensjon, er på attføring, har behov for praksis og arbeidstrening eller hospitering.

Vi tilrettelegger arbeidstilbudet på en slik måte at den enkelte skal få utvikling ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov. Hos oss er fokus satt på hele mennesket.

Den enkeltes utvikling og motivasjon skal skje gjennom produksjon av varer tjenester av høy kvalitet.

HVA BETYR LOGOEN?

 • Via3 – 3-tallet står for de 3 V-ordene -Vekst Verdighet Verdiskaping

  Via er latin og betyr «veien» = Veien til vekst, verdighet og verdiskaping

  Fargen i logoen er grønn og symboliserer at vi tar både mennesker og miljø på alvor. Vi jobber med vekst og utvikling av mennesker.

HVA DRIVER VI MED?

 • Pakking og adresse merking av brosjyrer og reklamemateriell
 • Montering- og demontering oppgaver
 • Ompakking fra store kolli til små kolli
 • Jobbfrukt – vi pakker og kjører ut frukt til rundt 170 bedriftskunder i 7 indre Østfold kommuner
 • Egen transport med varebiler
 • Sikker makulering
 • Miljøgruppe – jobber for teknikk, service og beredskap i Askim kommune.
 • Anleggsgartner / Grøntgruppe – Jobber for Veidrift AS
 • Ved ledig kapasitet kan vi gjøre oppgaver for private og bedrifter som plenklipping, hekkeklipp, beskjæring av frukttrær, høst- / vårrydding etc.
 • Rydding / tømming av hus
 • Kjøkken / kantinedrift og Catering
 • Renhold 
 • «Låner» ut arbeidskraft til ordinære bedrifter 

HISTORIKK

Via3 AS ble startet i 1990 som et arbeidssamvirke og i 2002 ble tiltaket omdefinert til en VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid) og er en del av NAVs tiltakskjede.

Bedriften leide lokaliteter i Østfold Næringspark i 25 år, men flyttet inn i eget nybygg i desember 2015.

Bedriften mottar driftstilskudd etter fast månedlig sats pr godkjent tiltaksplass, og i tillegg til det statlige driftstilskuddet, et kommunalt tilskudd i henhold til medfinansieringsavtaler.

I 2010 etablerte vi sammen med 9 andre Vekstbedrifter i Østfold et eget opplæringskontor, OKvekst. Siden da har vi vært godkjent som lærebedrift og har hatt mange lærekandidater i ulike fag.

Vi tar imot elever fra videregående skoler til Yrkesfaglig Fordypning (YFF) etter bestilling fra OKvekst og Østfold Fylkeskommune.

I tillegg kan videregående skoler  kjøpe praksisplasser hos oss. Vi tilbyr spesialundervisning i bedrift.

Equass

Via3 AS er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden EQUASS

(European quality in social services).

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkeds sektoren. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.

Som EQUASS-sertifisert virksomhet kan Via3 AS garantere at vi leverer tjenester til våre brukere i henhold til de kvalitetskrav som NAV og våre sentrale myndigheter stiller.

Equass setter spesielt fokus på følgende punkter:

 • Lederskap
 • Ansatte
 • Rettigheter
 • Etikk
 • Partnerskap
 • Deltakelse
 • Individfokus
 • Helhetstanke
 • Resultatfokus
 • Kontinuerlig forbedring

Les mer om Equass: www.equass.no

årsrapport

Klikk på bildet for å lese årsrapport.

åpningstider

Mandag               08.00 – 15.30

Tirsdag                 08.00 – 15.30

Onsdag                08.00 – 15.30

Torsdag               08.00 – 15.30

Fredag                  08.00 – 15.00

NB! Slutter tidligere på fredag